etnoblog

Az etnoblog többszerzős, közösségi blog, melynek fókuszában a Magyarországon élő kisebbségek, nemzetiségek kultúrája, problémái, illetve esélyegyenlőséggel kapcsolatos kérdései állnak.

Programajánló

Utolsó kommentek

törvény

Jogszabályok listája

2008.07.15. 17:51 |

 

2005. évi IV. törvény    a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élő szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban élő magyar kisebbség jogainak védelméről szóló, Budapesten, 2003. október 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

 

1999. évi XL. törvény a Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának kihirdetésérôl

 

1999. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelmérôl szóló, Strasbourgban, 1995. február 1-jén kelt Keretegyezményének kihirdetésérôl

 

(1997. évi C. törvény a választási eljárásról)

 

1997. évi XLIV. törvény a Magyar Köztársaság és Románia között Temesvárott, 1996. szeptember 16-án aláírt, a megértésrôl, az együttműködésrôl és a jószomszédságról szóló Szerzôdés kihirdetésérôl

 

1997. évi XLIII. törvény a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között Párizsban, 1995. március 19-én aláírt, a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésrôl szóló Szerzôdés kihirdetésérôl

 

1997. évi XLII. törvény a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság között Moszkvában, 1991. december 6-án aláírt, a baráti kapcsolatokról és együttműködésrôl szóló Szerzôdés és a Szerzôdés szerves részét képezô

1992. január 29-i és 1992. február 5-i külügyminiszteri levélváltás kihirdetésérôl

 

1997. évi XL. törvény a Magyar Köztársaság és az Üzbég Köztársaság között Budapesten, 1992. március 3-án aláírt, az államközi kapcsolatok alapjairól szóló Szerzôdés kihirdetésérôl

 

1997. évi XXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, 1991. július 6-án aláírt barátsági és együttműködési Szerzôdés kihirdetésérôl

 

1997. évi XXXVII. törvény a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között Budapesten, 1995. április 19-én aláírt, a baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló

Szerzôdés kihirdetésérôl

 

1997. évi XXXVI. törvény a Magyar Köztársaság és a Kazak Köztársaság között Budapesten, 1994. december 7-én aláírt, a baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló Szerzôdés kihirdetésérôl

 

1997. évi XVI. törvény a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a Magyar Köztársaságban élô horvát kisebbség és a Horvát Köztársaságban élô magyar kisebbség jogainak védelmérôl Eszéken, 1995. április 5-én aláírt Egyezmény kihirdetésérôl

 

1996. évi VI. törvény    a Magyar Köztársaságban élô szlovén nemzeti kisebbség és a Szlovén Köztársaságban élô magyar nemzeti közösség különjogainak biztosításáról szóló, Ljubljanában, 1992. november 6-án aláírt Egyezmény kihirdetésérôl

 

1995. évi LXXIX. törvény a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság közötti, Budapesten, 1992. február 6-án aláírt, baráti együttműködésrôl és az európai partnerségrôl szóló Szerzôdés kihirdetésérôl

 

1995. évi LXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság közötti, Vilniusban, 1992. augusztus 8-án aláírt, baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló Szerzôdés kihirdetésérôl

 

1995. évi LXXVII. törvény a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság közötti, Rigában,

 

1992. augusztus 7-én aláírt, baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló Szerzôdés kihirdetésérôl

 

1995. évi LXXVI. törvény a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság közötti, Krakkóban, 1991. október 6-án aláírt, baráti és jószomszédsági együttműködésrôl szóló Szerzôdés kihirdetésérôl

 

1995. évi LXXIV. törvény a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság közötti, Tallinban,

 

1992. augusztus 8-án aláírt, baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló Szerzôdés kihirdetésérôl

 

1995. évi XLVII. törvény a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között Budapesten,

 

1992. december 16-án aláírt, a baráti kapcsolatokról és együttműködésrôl szóló Szerzôdés kihirdetésérôl

 

1995. évi XLVI. törvény a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között Budapesten,

 

1992. december 1-jén aláírt barátsági és együttműködési Szerzôdés kihirdetésérôl

 

1995. évi XLV. törvény a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és az együttműködés alapjairól Kijevben, az 1991. évi december hó 6. napján aláírt Szerzôdés kihirdetésérôl

 

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

 

1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól

 

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

 

1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek választásáról

 

1949. évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA

 

1976. évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán,

 

1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetésérôl

 

1964. évi 11. törvényerejű rendelet az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemrôl szóló egyezmény kihirdetésérôl

 

363/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet    a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátásáról és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer átalakításáról

 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

 

25/1996. (II. 14.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a kulturális, oktatási és tudományos együttműködésrôl szóló Egyezmény kihirdetésérôl

 

116/1995. (IX. 28.) Korm. rendelet a Kisebbségek Napjáról

 

20/1995. (III. 3.) Korm. rendelet a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseirôl

 

91/1994. (VI. 10.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között Budapesten, 1992. szeptember 2-án aláírt Kulturális, Oktatási és Tudományos Együttműködésrôl szóló Egyezménynek a kihirdetésérôl

 

123/1993. (IX. 21.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya közötti kulturális és tudományos együttműködésrôl szóló, Budapesten, 1992. október 13-án aláírt Egyezmény kihirdetésérôl

 

1/1995. (IX. 28.) ME rendelet a Kisebbségekért Díj alapításáról

 

32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

 

24/1997. (VI. 5.) MKM rendelet az alapműveltségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

 

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet a helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselôk választása költségeinek normatíváiról, tételeirôl, elszámolási és belsô ellenôrzési rendjérôl

 

24/1994. (V. 6.) AB határozat  mulasztásos alkotmánysértés megállapítására irányuló indítvány alapján meghozta a következő

 

35/1992. (VI. 10.) AB határozat Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására vonatkozó indítvány ügyében az Alkotmánybíróság meghozta az alábbi

 

39/2007. (V. 9.) OGY határozat a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról

 

12/2006. (II. 16.) OGY határozat a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról

 

91/2004. (IX. 28.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élô szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban élô magyar kisebbség jogainak védelmérôl szóló, Budapesten, 2003. október 21-én aláírt Egyezmény megerôsítésérôl

 

33/2004. (IV. 19.) OGY határozat a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési

támogatásáról

 

30/2003. (III. 27.) OGY határozat a kisebbségeket érintô jogszabályok felülvizsgálatának szükségességérôl

 

41/1999. (V. 7.) OGY határozat a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról

 

35/1995. (IV. 7.) OGY határozat a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának megerôsítésérôl és a Magyar Köztársaság 2. Cikk 2. pontja szerinti kötelezettségvállalásairól

 

46/1990. (V. 24.) OGY határozat a szomszédos országokban élô magyar nemzeti kisebbségek helyzetérôl

 

35/1990. (III. 28.) OGY határozat a magyarországi német kisebbség kollektív sérelmeinek orvoslásáról

 

1129/2006. (XII. 25.) Korm. határozat  a Roma Integrációs Tanács létrehozásáról

 

1010/2004. (II. 26.) Korm. határozat  a Magyar Köztársaságnak az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelmérôl szóló Keretegyezménye végrehajtására vonatkozó második jelentésrôl

 

1078/2001. (VII. 13.) Korm. határozat  a hosszú távú roma társadalom- és kisebbségpolitikai stratégia irányelveit tartalmazó vitaanyag elfogadásáról és társadalmi vitájáról

 

1053/2000. (VI. 28.) Korm. határozat a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

 

1121/1995. (XII. 7.) Korm. határozat  a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány alapításáról

 

2105/2001. (V. 16.) Korm. határozat  a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európai Űrügynökség (ESA) között a világűr békés célú kutatásában és felhasználásában való együttműködésrôl szóló egyezmény meghosszabbításáról

 

2065/2000. (III. 29.) Korm. határozat  a Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság IV. ülésének ajánlásairól

 

2270/1999. (X. 22.) Korm. határozat  a Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság IV. ülésén elfogadott ajánlásokról

 

2281/1998. (XII. 19.) Korm. határozat  a Magyar Köztársaság és Románia Aktív Együttműködési és Partnerségi Kormányközi Vegyes Bizottsága Kisebbségügyi Együttműködési Szakbizottságának ajánlásairól

 

2187/1995. (VII. 4.) Korm. határozat a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány létrehozásáról

 

2051/1995. (III. 3.) Korm. határozat  a Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyesbizottság létrehozásáról

 

9/2006. (I. 26.) ME határozat a Határon Túli Magyarok Hivatala elnökének kinevezésérôl

 

1/1993. (IV. 30.) OGY nyilatkozat a gyűlöletet szító szélsôségek ellen

 

Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Országos Örmény Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

  

A bejegyzés trackback címe:

https://etno.blog.hu/api/trackback/id/tr17569663

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

Kultúra

Esélyegyenlőség

Programajánló